Frézka F8 je duralová konstrukce s pevným portálem,který je posuvně
umístěn na dvou nerezoových sloupech .
Pracovni posuny jsou 1000x500x150mm,výkon vřetene 1.6kW / 18000 ot/min. Rozměr stolu je 1250x500mm.Vaha cca 100kg.
Posuvný portál byl zvolen z důvodu dosažení maximální tuhosti pro obrábění kovů.Díky tomu  je možné portál spustit co nejníže a obrábět tak s minimálními rameny. Kromě nerezových sloupů je jinak celá konstrukce vyrobena z duralu.
Použití pohyblive osy Y si vyžádalo některé speciální konstrukční prvky, jako např. podpěrná ložiska na koncích základny,která zlepšují rozložení hmoty stolu.

I když lze F8 považovát za zdařilou konstrukci,bylo pro realný provoz potřeba řešit poměrně velké množství problémů.

-  na ose Z bylo třeba zdvojit matku a vytvořit předpětí,neboť jedna matka vykazovala axialní vůli a zhoršovala kvalitu frézování.

-  další problém vytvářel frekv. měníč,který i s filtrem vytvářel tak silně rušení,že docházelo k výpadkům v řízení KM.

- totéž se projevilo i na kabeláži.Co není stíněné,dělá problémy.

- s výměnou driverů bez MKK za drivery s MKK (mikrokrok) se výrazně
zvýšila citlivost na přeběhy motoru vlivem servačné hmoty,což mělo za následek nutnost snížit rampy.To pochopitelně snižuje celkovou rychlost práce stroje.

Ve výsledku se ukázalo,že použití KM není pro takto velkou frezku správně řešení.

Pohon jednotlivých os obstarávají krokové motory 3 Nm pro Y a 2 Nm pro X a Z.
Pro pohon stolu (Y) byl zvolen pevný šroub s pohyblivou maticí. Ta je poháněna přez ozubený řemen s převodem 1 : 3  pro dosazení vyššího momentu a zároveň tak kompenzuje vyšší stoupání šroubu pro dosažení posunu 0.01mm / krok.
Princip pevného šroubu má i další výhody. Jednak se snižuje setrvačná hmota na hřídeli KM a jednak nedochází ke kmitání dlouhého šroubu při rychlejším pohybu.
Ostatní konstrukční prvky jsou zcela běžné.
Za zmínku stojí ještě AC vřeteno 1.6kW s kleštinou ER20, které vyhoví pro obrábění libovolných materiálů