Dlouhokrké vřeteno 40W ,22000 ot/min s upínáním do kleštiny 1  - 3.15 mm je vhodné na frézování DSP a gravírování plastů,kovů a pod. Na frézování běžnými nástroji má malý výkon, vysoké otáčky a malou tuhost.

Frézovací motor vlevo nahoře s výkonem 300W a upínáním 2 - 6mm s regulací otáček v rozsahu 2000-5000 ot/min, má již širší oblast použití.Lze jej použít na frézování všech běžných kovových i nekovových materiálů. Jeho hlavní nevýhoda je absence aktivního chlazení,která omezuje provoz na cca 15-20 min. Tento nedostatek zle poměrně jednoduše odstranit a tím lze získat poměrně kvalitní a tiché vřeteno za přijatelný peníz.Viz obrázek vpravo.

Další možnost jak se dostat ke vřetenu je vlastní výroba. Vřeteno na obrázku je tvořeno běžným
AC komutátorovým motorem 800W z uhlové brusky, který je upraven a doplněn řemenicí.

Vlastní vřeteno je vyrobeno z vrchní frézky na dřevo s upínáním 6 a 8mm kleštinou.
Rotor frézky vyjmeme a zbavíme plechů.Tím získáme hřídel s kleštinovým upínačem,kterou vsadíme
do válcového pouzdra z duralu.Je třeba volit kvalitní ložiska s ohledem na otáčky a axiální zátěž.
Vhodná jsou i ložiska s kosoúhlým stykem,nebo ložiska dvouřadá.

Motor a vřeteno propojíme řemenem přes řemenice a můžeme frézovat.
Pokud použijeme převod do pomala, snížíme tim otáčky vřetene a zvýšíme moment na hřídeli.
Takové vřeteno je vhodné zejména na obábění duralu a jiných slitin měkkých kovů,kde volíme
pracovní otáčky v rozsahu 3-10 tis. /min.

Velký moment a výkon přináší výhodu plynulého odebírání materiálu a povrch obrobku je čistý
a hladký. Také nástroj tolik netrpí, jako když otáčky vlivem malého výkonu kolísají.

Náklady na výrobu takového vřetene nepřesáhnou 3000 Kč a výsledek je vic než uspokojivý.
Práci pochopitelně musíte dodat svoji vlastní.
Další kapitolu věnujeme frézovacím vřetenům.
Vřeteno je snad nejdůležitější komponent frézky.Obvykle mají lidé tendenci jeho význam podceňovat a musím se přiznat, že jsem donedávna patřil mezi ně. Vyzkoušel jsem desítky různých typů vřeten tovární i vlastní výroby a neshedával jsem v jejich funkci žádné zásadní rozdíly.Negativa jsem automaticky přičítal nedostakům v konstrukci stroje a vlastní funkcí vřetene jsem se nijak zvlášť nezaobíral.

Ne každé vřeteno se hodí na každou práci.To určitě chápe každý.Na frézování DPS / plošňáky / asi zvolíme jiný druh vřetene než na litinový odlitek.

Vřeteno je charakterizováno několika hlavními parametry :
- výkon
- otáčky
- robustnost
- způsob upínání nástrojů

Na obrázcích jsou ukázky zástupců jednotlivých kategorií vřeten.
Pokud to s obáběním kovů myslíte vážně,meli byste pouvažovat o kompaktních AC vřetenech.
Tato vřetena jsou již určena pro profi nasazení a tomu odpovídá nejen kvalita jejich konstrukce,ale bohužel i cena.
Vřeteno tvoří asynchronní motor s kotvou nakrátko a to buď jednofázový u malých výkonů do 1 kW,nebo třífázový pro výkony vyšší.Výhodou těcto motorů je dobrá účinnost , momentová chrakteristika a poměrně stabilní otáčky.
Donedávna byl hlavní problém v regulaci otáček,neboť tento typ motoru lze regulovat pouze zmenou frekvence napájecího napětí, ale moderní frekvenční měniče se staly cenově dostupnými komponenty a tím se tento typ vřeten dostal na výsluní i v amatérské komunitě.
Proto si musíme uvědomit,že vřeteno s max. otáčkami 18 tis./min a výkonem 1kW ma při 3 tis./min výkon jen kolem 200W a s tím musíme počítat.Pokud tedy budeme používat převážně otáčky v rozsahu 3-5  tis./min,je lépe sáhnout po výkonnějším typu.
Při výběru vhodného vřetene, je třeba brát v úvahu některá specifika. Zejména je důležití fakt, že výrobce udává jmenovitý výkon při max. otáčkách.
U vřetene hraje důležitou roli jestě jedna skutečnost.
Rotující hmota vřetene je vlastně setrvačník,který svojí rotační energií působí jako stabilizátor a absorbuje účinně vibrace, které vznikají při procesu obrábění.
Proto velké a hmotné vřeteno zvýší výrazně kvalitu frézování.

Sám jsem se o tomto faktu přesvědčil,když jsem na frézku F6, která není zrovna Goliáš mezi frézkami,namontoval výkonné vřeteno AYEN.
I když to z počátku byl jen takový pokus,výsledky mě natolik nadchly, že jsem vřeteno nechal na frézce natrvalo.
Kvalita frézování se natolik zlepšila, že o přínosu nemůže byt pochyb.

Při výběru vřetene tedy věnujte velkou pozornost všem zde zmiňovaným skutečnostem, neboť vřeteno je půl frézky.