Při použití šroubu je třeba dodržovat určité zásady :

-  šroub zatěžovat pouze axiální (osovou) silou
-  zajistit dokonalou rovnoběžnost dráhy matice se šroubem
-  zajistit  kvalitní spojení matice a poháněného komponentu tak, nevznikaly  žádné neosové síly.
-  šroub pokud možno zakrytovat a zamezit vniknutí nečistot.
-  konce šroubu uložit do dvouřadých ložisek, nebo pouzít axiálně radiální  uložení.

Při dodržení těchto zásad by mělo vše fungovat tak jak má.
O šroub je třeba se dobře starat. Očas promazat a hlavně často čistit, protože stěrky nezachytí vše a zadření kuliček má za následek rychlé zničení šroubu.
Rozebrání matice se není třeba bát. Je třeba kuličky řádně očistit v bezínu a matici vypláchnout také benzínem. Pak na kuličky nabalujeme vazelínu a vracíme je zpět do matice. Je důležité vkládat kuličky do oběhových sekcí, kterých může být několik a ne do mrtvých částí závitu. Pak našroubujeme šroub a operace je hotová.
V této sekci si povíme něco o kuličkových šroubech.

Pro seriózní hobby stroj je použití kuličkových šroubů povinnost. Trapézové a nedejbože metrické šrouby nezaručují použitelný výsledek.
Kuličový šroub se skládá z vlastní šroubovice,která je buďto vyboušená, nebo vyválcovaná, anebo kombinace obojího a matice,která má rovněž vybroušenou šroubovici. V prostoru mezi maticí a šroubem se nacházejí oběhové kuličky,které přenáší síly mezi šroubem a maticí. Aby kuličky mohly obíhat, musi šroubovice matky tvořit uzavřený okruh. Návratové přemostění je vytvořeno kanálkem uvnitř matice, nebo trubičkami na porvchu matice.
Pro správnou funkci musí být zajištěn hladký pohyb kuliček v matici.
Matice má po obou stranách stírací vložky,které jí uzavírají a brání vniku nečistot.