V této části si povíme něco o lineárních vedeních, dále jen LV.

Téma omezíme na tři nejužívanější typy:

- nepodepřené tyče s kuličkovými ložisky
- podepřené tyče s kuličkovými ložisky
- profilové tyče s kuličkovými vozíky.

První jmenované jsou v amatérských stavbách nejužívanější. Jsou zkrátka nejlevnější, a tedy
nejsnáze dosažitelné.Zásadní nevýhoda je v malé tuhosti,a tudíš jejich použitelnost je pouze omezená na gravírky a frézky na dřevo.
Použitelná délka je do 500mm,pak je pružnost již příliš citelná.

Tuhost lze výrazne zvýšit podepřením tyče po celé délce,nebo úsecích po cca 100 mm.
Takovou tyč o průměru 25mm lze použít i na stabilní vedení u frézky na kov. Ložisko musí být otevřené a díky tomu má menší stranovou pevnost, která se musí kompenzovat masivnějším pouzdrem. Pouzdro může obsahovat stavěcí červík na nastavení předpětí.

Podepřené tyče se sice přesností a tuhostí nevyrovnají profilovým vedením s vozíky, ale jsou více než dvakrát levnější a na hobby konstrukce naprosto vyhovující.

LV s vozíky se vyrábí v mnoha variantách. Jednořadé,dvouřadé, kuličkové,válečkové,zkrátka variant je opravdu dost.Princip je vždy stejný, pouze nosnost a přesnost se u jedn. typu liší.
Vodící tyč má vybroušenou přesnou drážku, ve které se odvalují kuličky vozíku. Kuličky obíhají kolem dokola a zaručují dokonalé bezvůlové vedení s min. třením.
Vedení je z kvalitní kalené oceli, podobně jako dráhy kuliček ve vozíku.Obě části jsou vyrobeny s vysokou přesností a tomu odpovídá i cena.

Mezi hobby konstruktéry převláda jeden velký omyl. Ten spočívá v tom, že vedení slouží k nesení zátěže.
Vedení ale žádnou zátěž nést nesmí. Tu musí nést pevné a tuhé podloží, ke kterému je vedení připojeno.
Vedení pouze přenáší síly mezi dvěma komponenty, ale nesmí být použito jako nosič. Ocel se snadno deformuje a vedení se rychle zničí.Toto je vždy potřeba mit na zřeteli.

Další důležitá věc je způsob spojení vedení a podloží. Vedení by vždy mělo být zafrézované do podloží, spoléhat se jen na šrouby je špatné a brzy dojde k posunu vedení vlivem vibrací.
I když někteří výrobci používají diamantové fixační pasty,lze je použít jen na litinu a oceli, na dural je použít nelze.

Pokud navrhujeme stroj,volíme velikost vedení podle
předpokládané zátěže. Pokud se podíváte na parametry vedení, zjistíte, že i malá vedení  12-15mm
dokáží přenášet veliké síly a že je zbytečné osazovat malé stroje vedením 25-35mm, které se hodí na stroje o hmotnosti nekolika tun.