Vítejte na stránkách  CNC  hobby , které jsou určeny všem milovníkům vrtících se mašinek a hejblátek.
Stránky nabízejí inspiraci a informace pro začínající CNC hobbysty .
Postupem času se pokusím na těchto stránkách probrat základní informace potřebné pro návrh a stavbu CNC frézky. Zaměříme se jak na mechanickou stránku stavby, tak i na základy řízení krokových motorů.
Celá problematika je poměrně obsáhlá, a proto budou stránky o jednotlivá témata postupně rozšiřovány.
Jelikož jediným zdrojem informací jsou mé vlastni zkušenosti a poznatky načerpané z několikaleté výroby a konstruování CNC mašinek, nelze je brát jinak, než jako jedno z mnoha možných řešení dané problematiky a také ne vždy to nejlepší. Nicméně se domnívám, že informací není nikdy dost.
Nejprve vám nabídnu průřez z mé práce za poslední dva roky, která ukazuje postupný vývoj jednotlivých typů frézek tak, jak se hromadily poznatky a zkušenosti ze stavby a následného provozu.
  
     21. prosinec 2007     
Email : semenec@volny.cz
TNET Web Counter